Ảnh căn hộ A1
Ảnh căn hộ A
Ảnh căn hộ A3
Ảnh căn hộ A4
Ảnh căn hộ A5
Ảnh căn hộ A6
Ảnh căn hộ A7

Căn hộ A : 01 - 10 (Từ tầng 4 đến tầng 29)

 • Phòng ngủ 01 : 14,0 m2
 • Phòng ngủ 02 : 11,2 m2
 • Phòng khách + ăn : 34,6 m2
 • Bếp :6,5 m2
 • Logia : 5,3 m2
 • Logia 2 :3,7 m2
 • Wc 1 :3,5 m2
 • Wc 2 : 3,2 m2
 • Không gian khác : 4,8 m2
 • DT sử dụng căn hộ :86,8 m2
 • DT sàn xây dựng : 91,70 m2
Nhà B2
Nhà B1
Nhà B3
Nhà B4
Nhà B5

Căn hộ B: 03 - 08 (Từ tầng 1 đến tầng 29)

 • Phòng ngủ 01 :12,3 m2
 • Phòng ngủ 02 :14,5 m2
 • Phòng ngủ 03 :13,3 m2
 • Phòng khách + ăn :46,5 m2
 • Bếp :11,5 m2
 • Logia :3,5 m2
 • Logia 2 :6,4 m2
 • Wc 1 :5,3 m2
 • Wc 2 :3,3 m2
 • Không gian khác :4,5 m2
 • DT sử dụng căn hộ :121,1 m2
 • DT sàn xây dựng :129,1 m2
Nhà C1
Nhà C2
Nhà C3
Nhà C4
Nhà C5
Nhà C6
Nhà C7

Căn hộ C: 04 - 07 (Từ tầng 4 đến tầng 29)

 • Phòng ngủ 01 :13,4 m2
 • Phòng ngủ 02 :15,0 m2
 • Phòng khách + ăn :33,3 m2
 • Bếp :7,0 m2
 • Logia :3,6 m2
 • Logia 2 :3,2 m2
 • Wc 1 :3,5 m2
 • Wc 2 :3,2 m2
 • Không gian khác :4,9 m2
 • DT sử dụng căn hộ :84,6 m2
 • DT sàn xây dựng :90,1 m2
Nhà D3
Nhà D2
Nhà D1
Nhà D4
Nhà D5
Nhà D6

Căn hộ D: 05 - 06 (Từ tầng 4 đến tầng 29)

 • Phòng ngủ 01 :13,7 m2
 • Phòng ngủ 02 :13,8 m2
 • Phòng ngủ 03 :11,4 m2
 • Phòng khách + ăn :42,8 m2
 • Bếp :10,0 m2
 • Logia :3,5 m2
 • Logia 2 :6,6 m2
 • Wc 1 :3,3 m2
 • Wc 2 :3,0 m2
 • Không gian khác :5,5 m2
 • DT sử dụng căn hộ :113,6 m2
 • DT sàn xây dựng :119,6 m2
Nhà E4
Nhà E3
Nhà E2
Nhà E1
Nhà E5
Nhà E6
Nhà E7

Căn hộ E: 02 - 09 (Từ tầng 4 đến tầng 29)

 • Phòng ngủ 01 :14,0 m2
 • Phòng ngủ 02 :14,3 m2
 • Phòng ngủ 03 :15,0 m2
 • Phòng ngủ 04 :12,3 m2
 • Phòng khách + ăn :55,8 m2
 • Bếp :15 m2
 • Kho :3,8 m2
 • Logia :7,6 m2
 • Logia 2 :4,0 m2
 • Wc 1 :2,9 m2
 • Wc 2 :4,6 m2
 • Wc 3 :5,3 m2
 • Không gian khác :16,4 m2
 • DT sử dụng căn hộ :171 m2
 • DT sàn xây dựng :181,3 m2
Nhà f6
Nhà F5
Nhà F4
Nhà F3
Nhà F2
Nhà F1
Nhà F7

Căn hộ F (Từ tầng 30 đến tầng 31)

 • Phòng ngủ 01 :28 m2
 • Phòng ngủ 02 :19,2 m2
 • Phòng ngủ 03 :23,6 m2
 • Phòng ngủ 04 :6,8 m2
 • Phòng khách + ăn :62,5 m2
 • Bếp :11,2 m2
 • Logia :4,7 m2
 • Logia 2 :6 m2
 • Wc 1 :4,5 m2
 • Wc 2 :5,9 m2
 • Wc 3 :10 m2
 • Wc 4 :5,9 m2
 • Không gian khác :11,5 m2
 • DT sử dụng căn hộ :207,5 m2
 • DT sàn xây dựng :218,7 m2
Nhà G1
Nhà G2
Nhà G3
Nhà G4
Nhà G5

Căn hộ G (Từ tầng 30 đến tầng 31)

 • Phòng ngủ 01 :15,3 m2
 • Phòng ngủ 02 :19,0 m2
 • Phòng ngủ 03 :24,8 m2
 • Phòng ngủ 04 :20 m2
 • Phòng khách + ăn :47,5 m2
 • Bếp :15 m2
 • Logia :5,8 m2
 • Logia 2 :4,1 m2
 • Logia 3 :3,8 m2
 • Logia 4 :4,3 m2
 • Wc 1 :4,6 m2
 • Wc 2 :6,2 m2
 • Wc 3 :7,9 m2
 • Wc 4 :7,9 m2
 • Không gian khác :29,0 m2
 • DT sử dụng căn hộ :228,6 m2
 • DT sàn xây dựng :238,9 m2
Liên hệ chủ đầu tư : 0968 99 66 99