Cập nhật bảng giá bán đợt cuối chung cư Taseco Complex ngày 16/8/2016

STT

Họ và Tên

Căn hộ

Diện tích sàn XD (m2)

Diện tích thông thủy (m2)

Giá bán (VNĐ)

 
 

Đơn giá

Thành tiền

 

I

Tầng 4

Tầng 4

90.1

84.2

 

          2,357,600,000

 

1

Đã bán

404

90.1

84.2

          28,000,000

          2,357,600,000

 

II

Tầng 7

Tầng 7

420.5

396

 

        11,033,000,000

 

1

Đã bán

702

181.3

170.5

          29,000,000

          4,944,500,000

 

2

Ms Oanh

705

119.6

112.9

          27,000,000

          3,048,300,000

 

3

Ms Tú

706

119.6

112.6

          27,000,000

          3,040,200,000

 

4

Ms Quỳnh Giao

709

181.3

170.5

          27,000,000

          4,603,500,000

 

III

Tầng 11

Tầng 11

119.6

112.9

 

          2,766,050,000

 

1

Đã bán

1105

119.6

112.9

          24,500,000

          2,766,050,000

 

IV

Tầng 12A

Tầng 12A

362.6

342

 

          9,747,000,000

 

1

 

12A02

181.3

171

          28,500,000

          4,873,500,000

 

2

 

12A09

181.3

171

          28,500,000

          4,873,500,000

 

V

Tầng 15

Tầng 15

1223.6

1,153.8

 

34,608,300,000.0

 

1

Đã bán

1501

91.7

86.8

30,000,000

2,604,000,000

 

2

Đã bán

1502

181.3

171

29,500,000

5,044,500,000

 

3

Đã bán

1503

129.1

121.1

31,500,000

3,814,650,000

 

4

Đã bán

1504

90.1

84.6

29,500,000

2,495,700,000

 

5

 

1505

119.6

113.6

29,500,000

3,351,200,000

 

6

 Đã bán

1506

119.6

113.2

29,500,000

3,339,400,000

 

7

Đã bán

1507

90.1

84.6

29,500,000

2,495,700,000

 

8

Đã bán

1508

129.1

121.1

31,500,000

3,814,650,000

 

9

Đã bán

1509

181.3

171

29,500,000

5,044,500,000

 

10

Đã bán

1510

91.7

86.8

30,000,000

2,604,000,000

 

VI

Tầng 22

Tầng 22

1223.6

1153.8

 

34,608,300,000

 

1

Đã bán

2201

91.7

86.8

30,000,000

2,604,000,000

 

2

 

2202

181.3

171

29,500,000

5,044,500,000

 

3

Đã bán

2203

129.1

121.1

31,500,000

3,814,650,000

 

4

Đã bán

2204

90.1

84.6

29,500,000

2,495,700,000

 

5

Đã bán

2205

119.6

113.6

29,500,000

3,351,200,000

 

6

Đã bán

2206

119.6

113.2

29,500,000

3,339,400,000

 

7

Đã bán

2207

90.1

84.6

29,500,000

2,495,700,000

 

8

Đã bán

2208

129.1

121.1

31,500,000

3,814,650,000

 

9

 

2209

181.3

171

29,500,000

5,044,500,000

 

10

Đã bán

2210

91.7

86.8

30,000,000

2,604,000,000

 

VII

Tầng 29

Tầng 29

1223.6

1158.5

 

34,964,250,000

 

1

Đã bán

2901

91.7

87.2

30,000,000

2,616,000,000

 

2

Đã bán

2902

181.3

171.7

30,000,000

5,151,000,000

 

3

Đã bán

2903

129.1

121.5

31,500,000

3,827,250,000

 

4

Đã bán

2904

90.1

85

29,500,000

2,507,500,000

 

5

 

2905

119.6

114.1

29,500,000

3,365,950,000

 

6

 

2906

119.6

113.6

29,500,000

3,351,200,000

 

7

Đã bán

2907

90.1

85

29,500,000

2,507,500,000

 

8

Đã bán

2908

129.1

121.5

31,500,000

3,827,250,000

 

9

Đã bán

2909

181.3

171.7

30,000,000

5,151,000,000

 

10

Đã bán

2910

91.7

87.2

30,500,000

2,659,600,000

 

VIII

Tầng 30

Tầng 30

1221.8

1165.6

 

31,764,600,000

 

1

Đã bán

3001

272.8

261

28,000,000

7,308,000,000

 

2

 

3002

218.7

207.5

27,000,000

5,602,500,000

 

3

 

3003

238.8

228.6

26,000,000

5,943,600,000

 

4

 

3004

218.7

207.5

27,000,000

5,602,500,000

 

5

 

3005

272.8

261

28,000,000

7,308,000,000

 

IX

Tầng 31

Tầng 31

1767.3

1688

 

39,081,000,000

 

1

Đã bán

3101

272.8

261.1

28,000,000

7,310,800,000

 

 

Đã bán

3101B

272.7

261.1

14,000,000

3,655,400,000

 

2

 

3102

218.7

207.5

27,000,000

5,602,500,000

 

3

 

3103

238.9

228.6

26,000,000

5,943,600,000

 

4

 

3104

218.7

207.5

27,000,000

5,602,500,000

 

 

Đã bán

3105

272.8

261.1

28,000,000

7,310,800,000

 

5

Đã bán

3105B

272.7

261.1

14,000,000

3,655,400,000

 

 Tổng cộng

           7,653

      7,255

 

      200,930,100,000

 
 

 

Dự án chung cư Taseco Complex là dự án chung cư cao cấp, được xây dựng tại lô đất N03T2 khu Đoàn Ngoại Giao tại Hà Nội, quý khách hàng có nhu cầu mua căn hộ xin vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh chủ đầu tư: 0968.99.66.99

Liên hệ chủ đầu tư : 0968 99 66 99